Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

Vägledning för god praxis

Städerna står för 80 % av den globala BNP:n och kommer att hysa 75 % av världens befolkning år 2050. Städerna har en ledande roll att spela när det gäller att forma en hållbar, motståndskraftig och välmående framtid för alla.

Att omvandla våra städer för att göra dem mer motståndskraftiga och placera naturen i centrum för våra stadsliv kommer att vara ett avgörande steg för att uppfylla 1,5°C-ambitionen att halvera städernas utsläpp före 2030, nå nettonoll före 2050 och uppnå en hållbar utveckling.

I denna guide för god praxis beskrivs inspirerande exempel på social inkludering, skapande av urbana värden och miljömässig välfärd genom dialog, utbildning och samarbete. Den avslöjar också nya jobb och nya färdigheter som uppfinns på vägen.

Bläddra i guiden online eller ladda ner den till din enhet nedan!

Project Partners

© 2024 NATURE. All rights reserved.
menuchevron-down