Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

Introducing Education Resources - SE

Lär dig hur du utbildar utsatta vuxna i samhällsbaserat urbant jordbruk. Använd de praktiska guiderna för att utveckla kompetensen hos vuxna arbetstagare i utbildning och utveckling av inkluderande hållbart stadsjordbruk.

Varje modul innehåller

  • Tydligt definierade syften och inlärningsmål.
  • Resurser för att påbörja en självstyrd resa.
  • Utmärkelsen Certificate of Completion i slutet av varje modul.

Ladda ner dessa moduler i PowerPoint-format. De är färdiga att använda, redigerbara och kan anpassas till din egen pedagogiska presentationsstil.

Två utbildningsmoduler med öppna resurser tillgängliga i PowerPoint

Module 1 Trainers Guide - Training Vulnerable Adults in Community Based Urban Agriculture. Includes activities, resources and certification.
Module 2 Peer to Peer Guide - Practical Guides in Community Based Urban Agriculture. Includes activities, resources and certification.

Modul 1 Handledning för utbildare

Modul 2 Peer to Peer Guide

© 2024 NATURE. All rights reserved.
menuchevron-down