Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

New Job Sheets - SW

I hela Europa dyker liknande frågor upp, särskilt när det gäller behovet av att ta itu med de klimatmässiga, sociala och ekonomiska utmaningar som våra städer står inför.


Responsen från den grupp aktörer som deltar i NATURE-projektet är tydlig och entusiastisk: lösningarna för att skapa en ny stadsberättelse ligger i den kapacitet och de färdigheter som invånarna har, oavsett deras livshistoria.


Det är därför våra organisationer har gått ut och letat efter konceptbevis på att nya urbana branscher växer fram, här och där, och ger en dubbel respons när det gäller sysselsättning, som är tillgänglig för de mest utsatta människorna i våra samhällen, och när det gäller våra städers motståndskraft.

 

I detta dokument hittar du arbetsblad som beskriver dessa nya yrken, skapade i utkanten av våra städer, som är despecialiserade (utan ändlös upprepning av samma gest), som förlitar sig på människors erfarenhetsbaserade kunskap och som tillhandahåller en miljötjänst till staden.

Bakom varje handel finns en historia, en energi, en negentropisk dynamik och möjligheten till ett nytt sätt att föreställa sig livet i staden, livet på jorden.

Bläddra online eller ladda ner till din enhet nedan!

Project Partners

© 2024 NATURE. All rights reserved.
menuchevron-down